Your browser does not support JavaScript!
校務資訊公開專區
教職員人數與近年變動趨勢圖

 

教職員人數

年度

98

99

100

101

102

教師人數合計()

564

597

583

606

606

專任教師

390

399

391

410

412

兼任教師

174

198

192

196

194

專任職員、駐衛警、技工與工友

 

174

 

169

 

 

169

 

 

168

 

 

171

教師編制員額(含教師、助教、稀少性科技人員)

資料日期:每年12

 

  • 教職員人數趨勢圖

 

 

瀏覽數