Your browser does not support JavaScript!
校務資訊公開專區
其他補充說明

 

(1)本校首頁設有學雜費專區:

 

   學生可透過該網頁瞭解本校財務、奬補助、減免等各項助學

 

   措施。

 

(2)學雜費專區公告項目如下:

 

    a.學校基本財務報表。

 

    b.學校財務收支簡要說明。

 

    c.學校教學研究表現。

 

    d.學校清寒措施與連結。

 

    e.學校學雜費收費標準研議相關會議記錄。 

瀏覽數